Eduard Sanahuja"Trossos", un poema d'Eduard Sanahuja.

________________________________________________

Anacos (VII)

Non teñas tentacións de xogador.
Que reparten eles tódalas cartas
e tódalas vitorias importantes.
Non procures competir, porque perderás.
Pensa que non abonda con ser cabalo
pra triunfar na carreira dos cabalos.
Ó final da carreira, da nosa,
somentes haberá un balance, dúas preguntas:
a quen quixeches e quen te quixo a ti._______________________________________

Trozos (VII)

No tengas tentaciones de jugador.
Que reparten ellos todas las cartas
y todas las victorias importantes.
No busques competir, porque perderás.
Piensa que no basta con ser caballo
para triunfar en la carrera de los caballos.
Al final de la carrera, de la nuestra,
sólo habrá un balance, dos preguntas:
a quién quisiste y quién te quiso a ti.