RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)


E
stem d'enhorabona! Cal reconèixer l'esforç col·lectiu de les institucions catalanes que posen a l'abast de professionals, personal de recerca, estudiants i curiosos el repositori cooperatiu RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), on es poden consultar lliurement en línia articles a text complert de revistes catalanes científiques, culturals i erudites. Val la pena donar un bon cop d'ull a les moltes publicacions que en formen part, a les que també és possible subscriure's una vegada donats d'alta com a usuaris.

Algunes de les revistes que hem seleccionat per afinitat temàtica amb aquest espai són:


Quaderns (ISSN 1138-5790)

Revista de la Universitat Autònoma de Barcelona que publica treballs relacionats amb la traducció i la interpretació, com ara articles de reflexió teórica, investigacions i propostes didàctiques, estudis sobre traductors i traduccions, textos traduïts d'especial rellevància o ressenyes i comentaris bibliogràfics.

_____________________________________

Bells: Barcelona English Language and Literature Studies (ISSN 1139-8213 / ISSN electrònic 1697-161)

La Secció d'Anglès del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la Facultat de Filologia (Universitat de Barcelona) publica anualment aquesta revista en línia. La revista està adreçada a la comunitat acadèmica i admet articles especialitzats sobre totes les àrees del camp dels estudis anglesos, així com ressenyes crítiques i entrevistes. Cada número de Bells és un monogràfic dedicat a temes específics dins les àrees de Literatura, Cinema i Cultura i Llengua i Lingüística, respectivament.

_____________________________________


Publicació de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, de la qual només consta un número l'any 2002.

_____________________________________

Caligrama (ISSN 0213-0971)

Editada per la Secció de Filologia Hispànica de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears des de l'any 1984, va ser publicada fins l'any 1993. Va ser continuada per Grama y cal: revista insular de filología. Publicà des dels inicis, estudis sobre llengua i literatura espanyola i en la que hi col·laboraren professors de la mateixa Facultat, així com professors convidats d'altres universitats espanyoles. En va ser coordinador el professor Perfecto Cuadrado.

Grama y cal (ISSN 1136-0496)

Va néixer com una continuació a la desapareguda Caligrama que publicava el departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de la Universitat de les Illes Balears. En sortiren 2 números compresos entre 1995 i 1998 i en va ser director Francisco J. Díaz de Castro.

_____________________________________


S'editava anteriorment amb el títol Catalan Working Papers in Linguistics (ISSN 1132-256X). És una iniciativa del Grup de Gramàtica Teòrica de la UAB i publica treballs d'investigació de gramàtica generativa. Està escrita en llengua anglesa.

_____________________________________

Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística (ISSN 1134-7724 / ISSN electrònic 2013-052X)

És una publicació quadrimestral de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu principal oferir articles amb contingut útil per a la tasca que realitzen planificadors i assessors lingüístics tant de l'administració com d'entitats i organitzacions i professionals de la llengua en general.

_____________________________________

Llengua i literatura (ISSN 0213-6554)

Iniciada l’any 1986, aquesta revista de l'Institut d'Estudis Catalans té una periodicitat anual i aplega treballs, ressenyes i cròniques sobre activitats en aquest camp del coneixement.

_____________________________________

Marges, Els (ISSN 0210-0452)

És una revista catalana de llengua i literatura, d'alta cultura i al servei de la recerca universitària. Publica, doncs, estudis, notes i ressenyes, així com documents d'interès per a la història literària i cultural.

_____________________________________

Reduccions (ISSN 0214-8846)

Està dedicada a la poesia, als aspectes que s'hi relacionen i a l'actualitat literària. El primer número va aparèixer el gener de 1977 i des d'aleshores ha estat un punt de referència obligat de l'activitat poètica al nostre país. Publica textos de la poesia actual i n'examina les tendències, però també inclou assajos sobre la poesia de tots els temps i publica textos inèdits d'autors coneguts. Incorpora al nostre àmbit lingüístic autors i aspectes de l'activitat poètica a l'estranger, tant en estudis com en traduccions.

_____________________________________

Sintagma (ISSN 0214-9141)

Va néixer l'any 1989 a la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i publica treballs de diferents vessants i metodologies dins la lïngüística, tant teòrica com aplicada, tant diacrònica com sincrònica. Així mateix, la temàtica és totalment àmplia i inclou els diferents àmbits i disciplines dins la lingüística: fonètica i fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica, pragmàtica, sociolingüística, etnolingüística, neurolingüística, psicolingüística, ensenyament i aprenentatge de llengües, etc.