Darreres adquisicions

  • MESTRES, Josep M.; Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité. Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos. Barcelona: Eumo, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Escola de Mestres Rosa Sensat, 1995 (3.ª ed. actualitzada i ampliada, 2007). Conté CD-ROM.Ressenya de Ramon Solsona
(Llengua i Ús: Revista tècnica de política lingüística, n.º 41, 2008).

  • PUJOL, Josep M. i Joan Solà. Ortotipografia: Manual de l'editor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic. Barcelona: Columna, 1995. (3.ª ed. revisada, 2000.)Ressenya d'Anna Domingo (Llengua i Ús, n.º 2, primer quadrimestre de 1995).

  • MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Diccionario de usos y dudas del español actual (DUDEA). Asturias: Ediciones Trea, 2008. (4.ª ed. corretgida i augmentada del Diccionario de usos y dudas del español actual. Barcelona: Vox, Bibliograf, 1996.)