Martim Codax


Pergamiño Vindel, que es conserva a la Pierpont Morgan Library de Nova York des de 1977.


Ondas do mar de Vigo


Ondas do mar de Vigo,
se vistes meu amigo.
¡E, ai Deus, se verrá cedo!

Ondas do mar levado,
se vistes meu amado.
¡E, ai Deus, se verrá cedo!

Se vistes meu amigo
o por que eu sospiro,
¡E, ai Deus, se verrá cedo!

Se vistes meu amado,
por que ei gran coidado.
¡E, ai Deus, se verrá cedo!


CODAX, Martim. Cantigas de amigo.

________________________________________________


Ones del mar de Vigo

Ones del mar de Vigo,
si véreu meu amigo.
¡I, ai Déu meu, si aviat vindrà!

Ones del mar aixecat,
si véreu meu amat.
¡I, ai Déu meu, si aviat vindrà!

Si véreu meu amigo,
per qui jo sospiro.
¡I, ai Déu meu, si aviat vindrà!

Si véreu meu amat,
per qui jo pateixo tant.
¡I, ai Déu meu, si aviat vindrà!


Versió catalana: © B·Ig·La