Camí de servitudCamí de servitud és una obra clàssica de filosofia política, d’història cultural i d’economia que ha inspirat i també ha incomodat durant mig segles polítics, estudiosos i lectors en general. Publicada originàriament a Anglaterra la primavera de 1944 –quan Roosevelt donava suport als esforços de Stalin, Einstein subscrivia el programa socialista i el Partit Laborista britànic projectava un futur govern–, Camí de servitud fou vist com una advertència herètica a causa de la seva actitud apassionada davant els perills de control estatal sobre els mitjans de producció. Per a l'autor F.A. Hayek, la idea col·lectivista de dotar el govern d’un creixent control econòmic no conduiria de forma inevitable a una utopia sinó als horrors de l’Alemanya nazi i de la Itàlia feixista.Camí de servitud es va convertir immediatament en un gran èxit editorial. Ha estat traduïda a més de vint idiomes i a l’Europa oriental, abans del col·lapse dels règims comunistes, en van circular nombroses edicions clandestines.

Camí de servitud s’ha consolidat, juntament amb les obres de Tocqueville, Mill i Orwell, com una aportació fonamental per la seva reflexió intemporal sobre la relació entre la llibertat individual i l’autoritat del govern.


Meritòria traducció al català, la de Roser Berdagué per a Edicions Proa.