Llarga nit de pedraLonga noite de pedra

O teito é de pedra.
De pedra son os muros
i as tebras.
De pedra o chan
i as reixes.
As portas,
as cadeas,
o aire,
as fenestras,
as olladas,
son de pedra.
Os corazós dos homes
que ao lonxe espreitan,
feitos están
tamén
de pedra.
I eu, morrendo
nesta longa noite
de pedra.

FERREIRO, Celso Emílio. "Longa noite de pedra"
____________________________
Llarga nit de pedra

El sostre és de pedra.
De pedra són els murs
i les tenebres.
De pedra el terra
i les reixes.
Les portes,
les cadenes,
l'aire,
les finestres,
les mirades,
són de pedra.
Els cors dels homes
que de lluny guaiten,
fets estan
també
de pedra.
I jo, morint
en aquesta llarga nit
de pedra.
*Llarga nit de pedra (expressió que resulta clau al llibre homònim, no només per donar-li títol) representa, en primer terme, l'empresonament que va sofrir Celso Emílio durant varis dies de 1937 al convent de Celanova (Ourense). No obstant, aquesta imatge la van interpretar els seus lectors com a un símbol que volia denunciar la interminable nit del feixisme a Espanya des de 1936. Tal lectura és perfectament lícita.
Xose M.ª Álvarez Cáccamo