Grup d'Estudi de la Traducció Catalana Contemporània

  

En el seu origen, cap al 1993, la formació d'aquest grup de recerca va respondre a la necessitat de coordinació del professorat que exercia la docència en matèries de traducció a la llengua catalana. Per aquesta raó, va adoptar la sigla TRADCAT com a denominació col·lectiva d'ús intern.
Al llarg dels anys van aparèixer diverses obres de professors i professores integrats dins del grup, com l'antologia Cent anys de traducció al català (Vic: Eumo, 1998); es van incorporar aquests temes als cursos de doctorat, i s'han anat desenvolupant diferents línies de recerca que han tingut un pes considerable al si del Departament de Traducció i d'Interpretació. Assenyalarem particularment els estudis sobre subtitulació, el Diccionari de traductors, l'elaboració de dossiers sobre alfabets no llatins, etc.

Cap al 2000-2001, el grup va sol·licitar el canvi del nom TRADCAT pel de TRELLAT i el reconeixement com a ANE (Autorització de Nom Específic), que li va ser concedit. Aquest canvi va sorgir de la necessitat de buscar un nom que identifiqués el grup a l’exterior i es va adoptar el nom de TRELLAT.

El curs 2002-03 una bona part d’aquest grup va formar la comissió de la Càtedra de Traducció Jordi Arbonès, creada a la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB, amb la finalitat de vetllar per l’estudi i la difusió de la tasca d’aquest prolífic traductor i, en general, de la traducció literària al català.

Finalment, el 2010 els integrants de la Càtedra Jordi Arbonès, amb la incorporació de nous membres, van demanar constituir-se com a grup de recerca amb el nom de GETCC (Grup d'Estudi de la Traducció Catalana Contemporània). El grup va ser reconegut com a emergent i va rebre un ajut SGR.

Els seus integrants són fonamentalment personal docent i investigador de la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobretot del Departament de Traducció i d'Interpretació.
  
Línies de recerca:
  1. Investigació i difusió del patrimoni de les traduccions en circumstàncies especialment adverses: el franquisme i l’exili.
  2. Investigació i difusió del patrimoni de les traduccions de 1975 ençà (molt poc explorat fins ara).
  3. Estudi de la traducció catalana contemporània des de perspectives teòriques, lingüístiques i sociolingüístiques.

(c) GETCC