Res de nou sota el cel

Ben sei que non hai nada
Novo en baixo d'o ceo,
Qu'antes outros pensaron
As cousas qu'ora eu penso.

E ben, ¿para qu'escribo?
E ben, por qu'así semos,
Relox que repetimos
Eternamente o mesmo.

Rosalía de Castro
"Vaguedás II", en Follas Novas (1880)Sé molt bé que sota el cel
 no hi ha res de nou,
que abans altres pensaren 
tot allò que ara jo penso.

Així doncs, per què escric?
Doncs bé, perquè així som,
rellotges repetint 
eternament el mateix jorn.

@enedelate