Res de nou sota el cel

Ben sei que non hai nada
Novo en baixo d'o ceo,
Qu'antes outros pensaron
As cousas qu'ora eu penso.

E ben, ¿para qu'escribo?
E ben, por qu'así semos,
Relox que repetimos
Eternamente o mesmo.

Rosalía de Castro
"Vaguedás II", en Follas Novas (1880)



Sé molt bé que no hi ha 
res de nou sota el cel,
que abans altres pensaren 
les coses que ara jo penso.

Així doncs, per què escric?
Doncs bé, perqué així som,
rellotges que repetim 
eternament el mateix jorn.

@enedelate