És a dir: portal lingüístic de la CCMAEl projecte És a dir, portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va començar a gestar-se l'any 2003, coincidint amb el vintè aniversari de TV3 i Catalunya Ràdio, amb la intenció d'aprofitar els avantatges que proporciona el format web per oferir, d'una manera conjunta, els materials elaborats al llarg dels anys pels equips d'assessorament lingüístic de les diverses empreses de la corporació.

El 9 de febrer de 2006, l'És a dir es presentava públicament, fruit de la revisió i l'actualització de textos diversos redactats anys enrere:

  • El català a TV3. Llibre d'estil (TV3, 1998; 2a ed. rev.)
  • Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge (TV3, 1997)
  • Orientacions lingüístiques (Catalunya Ràdio, 2001)
  • Llibre d'estil de CCRTV Interactiva (CCRTV Interactiva, 2005)

Des d'aquell moment, els continguts es revisen i s'amplien constantment, d'acord amb l'actualitat i les necessitats expressives diàries dels mitjans de comunicació catalans.

L'És a dir va destinat, en primer terme, als professionals dels mitjans, especialment als redactors, locutors, traductors i dobladors. Tot i això, pot ser una eina útil a molts altres professionals de la comunicació i l'ensenyament, a estudiants universitaris i, en definitiva, a qualsevol persona que estigui interessada en l'ús de la llengua a la ràdio i la televisió, i en la feina que fan dia a dia aquests serveis lingüístics.

Els exemples de l'ús de la llengua que s'hi recullen, tant els recomanables (marcats en negreta) com els desaconsellables (en cursiva), s'extreuen de l'experiència diària des del comencement de les emissions d'aquests mitjans.

No hi trobareu totes les paraules del català (no es tracta d'un diccionari ni d'una gramàtica) ni tots els noms propis rellevants (tampoc és una enciclopèdia), sinó tan sols aquells casos que han generat o generen algun dubte d'us, de grafia o de pronúncia. [...] L'És a dir pretén resoldre dubtes lingüístics i, per tant, és forçosament un complement d'altres webs (diccionaris i enciclopèdies de referència, portals d'actualitat informativa, etc.)

L'eina bàsica per resoldre un dubte lingüístic concret és el cercador, que trobareu destacat a la part superior de qualsevol pàgina del portal. Consulteu el document Ajuda a la cerca.

També podeu navegar-hi a través del mapa del web.